NANS Presents Award To Koko Zaria, Second In Command To MC Oluomo